geodetická a mediačná kancelária
  geodetická činnosť mediácie kontakt  
     
 
Mediácia (Zákon č. 420/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) je alternatívne riešenie
 
 
sporov, kde mediátor (osoba zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve
 
 
spravodlivosti SR) ako neutrálna osoba napomáha stranám k vyriešeniu ich sporu
 
 
písomnou a záväznou dohodou, je jednoduchým, časovo a finančne nenáročným
 
 
spôsobom ako dosiahnuť dohodu a zároveň sa vyhnúť zdĺhavému súdnemu konaniu.
 
     
  Pre ďalšie informácie: http://mediator.geozent.sk  
     
     
     
     
     
     
info@geozent.sk
© 2016 geozent