geodetická a mediačná kancelária
  geodetická činnosť mediácie kontakt  
     
  všetky druhy geometrických plánov potrebných pre zápis do katastra nehnuteľností  
  vyhotovenie návrhu na vklad a jeho podanie do katastra nehnuteľností  
  vytýčenie vlastníckej hranice  
  vytýčenie stavebných objektov  
  vyhotovenie účelových máp potrebných pre projektanta  
  záznam do digitálnej mapy Bratislavy  
  odborná pomoc v katastri nehnuteľnostti (aj reklamácie a katastrálne konania)  
  zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností  
  písomné a grafické identifikácie parciel  
  zameranie adresného bodu  
     
     
     
info@geozent.sk
© 2016 geozent